Is er een track&trace?

Die is er zeker! Je vindt deze in de PostNL app of door in de my.wakuli kalender op het koffiezakje te gaan staan en op de T&T link te klikken.